News

 

 

 

Hit Counter

Update 121126

 

 

 

       

กาลครั้งหนึ่ง ณ เรือนเจ้าคุณอู๋

และ "เรือนพริกไทยอ่อน"

เปิดบริการตามปรกติ

 

       

 

 

 

ชุมทางบางมะกอก

ปิดปรับปรุงชั่วคราว

 

 

สตูดิโอถ่ายภาพ

ปิดปรับปรุงชั่วคราว

 

 

 

 

 

ในโอกาสการก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 ของกลุ่มกาลครั้งหนึ่ง

เพียงท่านพิมพ์เวบเพจหน้านี้ มาแสดงเป็นหลักฐานกับทุกร้านในเครือ

ลดทันทีร้อยละ  ๑๕ เฉพาะค่าอาหารที่ กาลครั้งหนึ่ง และชุมทางบางมะกอก

เพียงท่านพิมพ์ หรือ แสดงเวบเพจหน้านี้ต่อหน้าพนักงาน

 

สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2621 2201 หรือ 02 252 8629

manofsiam@hotmail.com   หรือ  onceupon@loxinfo.co.th 

Update 12 11 24

         

LINKS